SP1 czwartek, 06 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Z okazji święta Konstytucji 3 maja życzymy aby przeżywanie obchodów tej uroczystości umocniło w nas wszystkich poczucie tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakami!
Samorząd Uczniowski SP1 Żary
fot. Nina Mandziej
 
Zajęcia logopedyczne – uczymy się, bawiącNa zajęciach ćwiczymy narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie, policzki, wykonujemy ćwiczenia oddechowe, słuchowe, fonacyjne i artykulacyjne. Ćwiczymy słuchową analizę i syntezę wyrazów, wyodrębnianie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, sylabizowanie, głoskowanie, wyszukiwanie rymów, rozróżnianie dźwięków. Doskonalimy wymowę samogłosek, głosek syczących (s, z, c, dz), szumiących (sz, ż, cz, dż) i ciszących (ś, ź, ć, dź) oraz k, g, r i in. Różnicujemy głoski trzech szeregów, r/l oraz dźwięczne/bezdźwięczne. Dla uatrakcyjnienia zajęć używamy różnego rodzaju pomoce logopedyczne: gry, układanki, rozsypanki, domina, karty, zegary i suwaki logopedyczne, historyjki obrazkowe, materiał wyrazowo-obrazkowy, teksty itp. Jest wesoło, uczymy się poprawnie mówić i dobrze się bawimy.
Jolanta Koch


Logopedia
fot. Jolanta Koch
 
Dbamy o naszą PLANETĘ!

Uczniowie klasy 1c z dużym zaangażowaniem włączyli się w obchody Dnia Ziemi pod hasłem Segregujemy odpady. Dzieci podczas lekcji oglądały ciekawe prezentacje i filmy edukacyjne, a zdobytą wiedzę wykorzystały do wykonania wspaniałych prac plastycznych. Uczniowie wraz z rodzicami wykonali zachwycające zabawki z surowców wtórnych i plakaty promujące segregowanie odpadów. Dzieci zrozumiały, że segregując odpady dbają o naszą Planetę.
Małgorzata Łukowska
 
Z życia klasy 1b

 
Galeria malarstwa abstrakcyjnego 1b

Galeria malarstwa
fot. Wioletta Bas
 
 

Tak pierwszaki zadeklarowały się zostać Przyjacielem Ziemi
Wioletta Bas


 
Dzień Ziemi - pierwszaki
fot. Wioletta Bas


Zdrowe odżywianie w klasie 1b


fot. Wioletta BasPrzedstawienie wielkanocne w klasie 1bDzień Kobiet w klasie 1b


Dzień Kobiet w klasie 1b
fot. Wioletta Bas

 
Komunikat
 

OFERTA  EDUKACYJNA 

DLA  KLAS  ÓSMYCH


Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach

Zasady funkcjonowania szkoły
Zasady funkcjonowania szkoły
w okresie pandemii 
COVID-19
od 18 stycznia 2021
Procedury bezpieczeństwa
Procedury bezpieczeństwa 
w okresie pandemii 
COVID-19 
na terenie SP1 Żary

Funkcjonowanie stołówki
Funkcjonowanie stołówki
w SP1 w Żarach
w warunkach pandemii 
COVID-19
 od dnia 01.09.2020 r.

Procedury przygotowania posiłków
Procedura przygotowania
i wydawania posiłków
w stołówce SP1 w Żarach
w czasie pandemii 
COVID-19
  
 
Procedury bezpieczeństwa 
Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii 
COVID-19
na terenie SP1 Żary
od dnia 01.09.2020 r.

 Biblioteka szkolna
 

Regulamin biblioteki
szkolnej SP1 w Żarach 
obowiązujący
w czasie trwającego 
stanu epidemii COVID-19
 
Obiekty sportowe

Zasady korzystania z obiektów sportowych

Zasady korzystania
z obiektów sportowych 
w SP1 Żary
w warunkach pandemii
 
Gabinet profilaktyki

Procedury - gabinet profilaktyki

Procedura korzystania
z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej przez ucznia
w SP1 w Żarach

 


Świetlica szkolna   

Drodzy rodzice i uczniowie.
Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działania świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w warunkach epidemii od 01.09.2020r.. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6.45-16.00. Dokumenty dotyczące zapisu ucznia do świetlicy są do pobrania przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Regulamin funkcjonowania świetlicy również znajduje się na stronie internetowej szkoły.
Wychowawcy świetlicyRegulamin świetlicy

Regulamin świetlicy
od  01.09.2020 r.Oświadczenie odbioru dziecka ze świetlicy

Załącznik nr 1
do oświadczenia
odbioru dziecka
ze świetlicy szkolnej
Karta zapisu do świetlicy

Karta zapisu ucznia
do swietlicy szkolnej

 
 ŚwietlicaTygodniowe konsultacje on - line dla Uczniów i Rodziców


Plan konsultacji
   Plan konsultacjiKonsultacje będą się odbywały na platformie Teams. Należy się zalogować w wybranym terminie na konto dziecka i wpisać w czacie nazwisko dyżurującego nauczyciela, który rozpocznie spotkanie on-line. Zachęcam do zapoznania się i korzystania z możliwości kontaktu. Konsultacje mogą dotyczyć wyników, trudności, sukcesów, współpracy itp. 
Łączę pozdrowienia. 
Agnieszka Ropska - dyrektor Szkoły

Office 365 - Teams

W razie problemów z logowaniem na platformę Office 365, proszę o kontakt na email:   krzysztof@jbs.media
W wiadomości proszę podać imię i nazwisko ucznia.
Administrator
Zbiórka nakrętek w SP1 Żary


Zbiórka nakrętek
fot. Cezary Sułkowski


 
STOPKA